Người liên hệ: Ông Hứa Chí Hào

Người liên hệ:Ông Hứa Chí Hào

Mobile:+84-942239950、+886 955230262

E-mail :eddiesheu@digiwin.com

Tel:+84 (28) 377 00788

Fax:+84 (28) 377 00751

Add:Lô D01 Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp.HCM

Trụ sở chính tại Đài Loan

Số 222, Lô 1, Đường Jhongsing, Tp. Sindian Đài Loan 231, Đài Loan ROC

Tel: 886-2-8911-1688

Fax:886-2-2912-7809

Trụ sở tại Thượng Hải

Số 111, Đường Fuquan, Quận Changning Tp. Thượng Hải 200335, Trung Quốc

Tel: 86-21-22019652

Fax:86-21-22019655


Copyright© Digiwin Software. All rights reserved.|TEL:84-8-37700788|Lot D01, Tan Thuan Road, Tan Thuan EPZ, District 7, HCM City - Vietnam