Ngành nghề > Ngành công nghiệp giấy in > Ngành in ấn > Đặc tính ngành

  Ngành in ấn là ngành tiếp nhận ủy thác của khách hàng, đưa hình ảnh gốc nhanh chóng sao chép ra nhiều bản sao. Ngành in ấn là một hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp đưa hình hoặc văn tự gốc làm thành ấn bản, dùng ấn bản đã nhúng qua mực, thông qua lực ép làm cho mực in vào những tấm giấy in hoặc những vật liệu khác, đồng thời sao chép nhanh chóng với số lượng lớn, là kỹ thuật thủ công quan trọng làm tăng thêm giá trị hoặc chức năng của sản phẩm.

Đặc điểm của ngành in ấn Đài Loan như sau:

  • Thị trường in ấn lượng ít, kiểu mẫu đa dạng

  • Quá trình in ấn theo trào lưu số hóa, internet hóa, phát triển quy trình sản xuất từ xa

  • Tiếp nhận đơn đặt hàng của các ngành sản xuất gia công và ngành thông tin dịch vụ

  • Kỹ thuật ngành in và ứng dụng sản phẩm được phổ biến rộng rãi cho các ngành khác

  • Tính chất chủ đạo của kỹ thuật và nguyên liệu yếu kém

  • Chuyển dần từ định hướng sản xuất sang định hướng dịch vụ

  • Bị hạn chế bởi các ngành cần thiết trong nước, chịu ảnh hưởng rất lớn của biến động kinh tế

  • Chuyên ngành được phân chia rõ ràng, ngoại trừ một số ít xưởng tự sản xuất, còn lại là đem ra gia công.

  • n kết hợp phát triển mạnh mẽ, dịch vụ in ấn được cung cấp kịp thời, nhanh chóng và kinh tế

 


▲Sơ đồ quy trình ngành in ấn

 


Copyright© Digiwin Software. All rights reserved.|TEL:+84 (28) 73070788|Lầu 12A, Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7