Lịch học hệ thống Workflow ERP GP công ty DIGIWIN(dạy bằng Tiếng Việt)

Thời gian học: Sau mục ngày tháng có những ký hiệu như sau (上) hoặc (下) có nghĩa là thời gian
học bắt đầu: (上): AM 9:30~12:00 (下): PM 13: 30~16:30 (★ không mở lớp)
Nếu sau mục ngày tháng không kèm ký hiệu gì khác thì có nghĩa là lớp học đó sẽ học cả ngày.
Địa điểm học: phòng học công ty DIGIWIN
Phone: 08.37700788
Fax: 08.37700751
Mỗi module được tặng 12 tiếng (đối với hợp đồng mới ký hoặc hợp đồng bảo trì ) có hiệu lực trong 01 năm.
Mỗi buổi học đều quy định số lượng học viên , mỗi công ty chỉ có thể đăng ký 2 người vào mỗi buổi học.
Sau khi đăng ký nếu vì lý do nào đó mà không thể tham dự buổi học, xin vui lòng thông báo trước 3 ngày
bằng cách Fax hoặc gọi điện cho người phụ trách lớp học của công ty DIGIWIN (không tính ngày thứ bảy và
chủ nhật). Nếu không thông báo khách hàng sẽ mất quyền đăng ký vào buổi học kế tiếp.
Nếu vì lý do sự cố không thể mở lớp học như dự định, công ty DIGIWIN sẽ thông báo cho khách hàng trước
1 ngày.

 


Copyright© Digiwin Software. All rights reserved.|TEL:+84 (28) 73070788|Lầu 12A, Tòa nhà Golden King, 15 Nguyễn Lương Bằng, P.Tân Phú, Q.7